Disclaimer

Beterwoneneuropoort (Kamer van Koophandel: 24345791), hierna te noemen BWE, verleent u hierbij toegang tot beterwoneneuropoort.com publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BWE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op beterwoneneuropoort.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Vermelde huurprijzen zijn indicatief en kunnen in opdracht van eigenaar en/of verhuurder zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid
BWE spant zich in om de inhoud van beterwoneneuropoort.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op beterwoneneuropoort.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BWE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op beterwoneneuropoort.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op beterwoneneuropoort.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BWE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BWE.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BWE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van beterwoneneuropoort.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default