Huurovereenkomst

huurovereenkomst ‘op maat’

Huurcontract is de schriftelijke overeenkomst van de afspraken tussen huurder en verhuurder.

Rechten en plichten worden hierin overeengekomen.

Huurder huurt van verhuurder. Verhuurder verhuurt aan huurder.
Beter Wonen Europoort is bemiddelaar.

Concept huurcontract wordt op verzoek aan u toegezonden.

Bij huurcontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden :
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Hierna te noemen ROZ.
In deze Algemene voorwaarden de meeste voorkomende zaken met betrekking tot het huurcontract geregeld.
Omdat de Algemene voorwaarden niet expliciet voor gemeubileerde verhuur zijn opgesteld is er in het huurcontract een aantal punten met betrekking tot de Algemene voorwaarden toegevoegd, vervallen of er zijn wijzigingen aangegeven.
Voor de relatie tussen de verhuurder en de huurder is van groot belang dat de verhuurder een woning levert welke aan de behoefte van de huurder voldoet, voor de verhuurder is van groot belang dat de huur uiterlijk op de eerste van de maand is betaald.

Graag is BWE bereid om onze werkwijze bij bemiddeling verder aan u toe te lichten. Dit kan telefonisch, via een bezoek op ons kantoor of gedeeltelijk per e-mail.
De bij ons bekende ‘ ins en outs ’ van verhuur zullen daarbij zeer waarschijnlijk ter sprake komen.

BWE streeft ernaar tijdens de bemiddeling tussen huurder en verhuurder een onafhankelijke en eerlijke positie in te nemen.
Een doelstelling daarbij is om voor huurder en verhuurder een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default